Anna Amcoff Trädgård

Trädgårdsdesign

Planteringsritning

Planteringsritning

Trädgårdsritning

Känner du att din trädgård skulle behöva en struktur, en plan? Vill du starta om på nytt med trädgården och förnya den? Då kan du få hjälp av mig att göra det.

Tänk igenom vilken nivå du vill ha på planeringen. Det finns olika typer av ritningar, och jag kan erbjuda följande:

  • Översiktlig skiss – en skiss med rumsindelning och fasta konstruktioner såsom murar, gångar, häckar. Inga växtförslag.

  • Trädgårdsritning – översiktlig skiss enligt ovan. Dessutom specificerade träd och buskar samt rabatter med växtnamn angivna.

  • Detaljerad planteringsritning med växtnamn samt exakt placering av varje växt.

  • Jag gör ritningen i dator eller för hand.

  • Jag har en checklista för trädgårds-planering som jag kan skicka till dig efter önskemål.

    Växtinköp: Jag kan i ett senare skede hjälpa till med inköp av växter direkt från odlare/ grossister vilket brukar löna sig och vara smidigt om man beställer en lite större mängd.

amcoffanna@gmail.com ::: 070-421 9559