Anna Amcoff Trädgård

TrädgårdsskötselHar du en trädgård som behöver skötas om, förnyas eller föryngras? Jag åtar mig såväl skötselavtal som kortare, tillfälliga skötselarbeten:

  • rensa ogräs

  • beskära buskar och träd

  • dela och plantera om perenner

  • föreslå förändringar

  • rensa sly

  • vattna

  • gödsla

  • klippa gräs

Det syns snabbt konkreta resultat då jag sköter en trädgård.

Pris: 540 kronor per timme inklusive moms.

OBS!

Hushållsnära tjänster är avdragsgilla till 50%. Trädgårdsskötsel såsom ogräsrensning och gräs- och häckklippning ingår i dessa tjänster. Jag drar av det direkt på fakturan så att kostnaden för dessa typer av tjänster blir 270:- per timme inklusive moms.

amcoffanna@gmail.com ::: 070-421 9559